Jak zachować się podczas kontroli policyjnej na drodze

Chyba każdy z nas, kto jeździ więcej lub mniej na drogach naszego kraju pojazdem mechanicznym, zetknął się z policyjna kontrola – są to zazwyczaj tak zwane kontrole rutynowe, policjanci w czasie tych kontroli sprawdzają takie elementy jak posiadanie przez kierujących wszystkich niezbędnych do kierowania pojazdem dokumentów, stan techniczny pojazdu, potwierdzony oczywiście badaniami technicznymi pojazdu, stan trzeźwości kierujących i wiele jeszcze innych elementów, do których policja – zgodnie z obowiązującymi przepisami – ma prawo. Jako kierujący, a także czasami pasażerowie takiego pojazdu, powinniśmy znać zasady, jakie są określone w przypadku zachowania się podczas kontroli przeprowadzanej na drodze przez policjanta. Podczas zbliżania się policjanta do kontrolowanego pojazdu nie wolno wysiadać z pojazdu, chyba że policjant poprosi właśnie o opuszczenie pojazdu konkretna osobę lub wszystkie osoby przebywające w kontrolowanym pojeździe. Policjant ma też prawo do kontroli bagaży przewożonych w pojeździe, przy czym nieistotne jest, czy dany bagaż należy do kierującego, czy też do któregoś z pasażerów danego pojazdu. Na żądanie osoby, której bagaż jest sprawdzany, policjant ma obowiązek sporządzić protokół kontroli bagażu na piśmie, zaś czynność te powinien wówczas zatwierdzić prokurator.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.